Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong “Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính Người dùng trên nền tảng ứng dụng Cymart (bao gồm cả “Người Mua” và “Người Bán”). Đối với Người Mua, đó là các thông tin về tên, số điện thoại, email, địa chỉ. Đối với Người Bán là các thông tin trên và số thẻ tín dụng. Ngoài ra còn các thông tin về các hoạt động của Người dùng trên ứng dụng Cymart. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

1. Phạm vi sử dụng thông tin
Với việc chấp nhận chính sách này, Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Cymart có toàn quyền sử dụng các thông tin thu thập từ dữ liệu cá nhân Người dùng hoặc do Người dùng cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn cho các mục đích sau đây:
• Đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu liên quan đến khiếu nại, cần hỗ trợ của bạn. Các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
• Cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm Người dùng, bao gồm việc cải thiện các tiện ích, dịch vụ, truyền thông… tới bạn;
• An ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng hoặc ngăn chặn việc gian lận thương mại và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

2. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
Người dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn:
• Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động quản trị của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên như công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;
• Các Người dùng khác;
• Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, công ty này sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân;
• Dùng cho những mục đích khác của Cymart không ghi ở trên. Khi đó, chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên website cymart.vn.

3. Phương thức và công cụ để Người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi, thay đổi mức độ bảo mật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên ứng dụng của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Tất cả quá trình truy cập vào tài khoản cá nhân, yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc để lại đánh giá phản hồi về các vấn đề có liên quan trên ứng dụng và website Cymart.vn là hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi bảo lưu quyền tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí. Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba đến Cymart. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Cymart sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

4. Thay đổi trong Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân:
Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web và trên ứng dụng của chúng tôi, và việc tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với sự chấp nhận của Người dùng với các thay đổi đó.

5. Cymart's rights and obligations:
• Không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc khách hàng tiết lộ mật khẩu cho những người không liên quan, cung cấp bất kỳ thông tin thanh toán nào cho người khác;
• Có quyền xóa tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin khách hàng nếu việc lưu lại không tin là không hợp lý;
• Sử dụng thông tin của bạn cho việc khảo sát thị trường nhưng những thông tin này sẽ được ẩn và chỉ sử dụng cho mục đích thống kê;
• Không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc đánh mất mật khẩu nếu không phải là lỗi của Cymart;
• Quyền khác theo quy định pháp luật.

6. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty TNHH Cytek Thành An - thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0110472573 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 09/11/2023.
Địa chỉ: Số 171/3 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 024 629 12468
Email: hotro@cymart.vn

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của Người dùng được Cymart cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Cymart. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép của Người dùng đó. Trong trường hợp chuyển giao ứng dụng, chúng tôi sẽ thông báo đầy đủ tới Người dùng.
Tuy nhiên, bạn nên biết rằng không có phương thức truyền tải và lưu trữ qua Internet nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn, việc thông tin bị rò rỉ, phát tán do hệ thống kỹ thuật, hệ thống an ninh bị tấn công. Nếu Cymart và các bên liên quan đã áp dụng hết mọi biện pháp trong khả năng thì Cymart và các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người dùng và bên liên quan của Người dùng (nếu có)... Một mặt, chúng tôi nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục rà soát và nâng cao các biện pháp bảo mật cập nhật nhất. Mặt khác, bạn cũng được khuyến nghị nên cẩn trọng trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình và các thông tin xác thực/ bảo mật bên ngoài nền tảng, ứng dụng và các dịch vụ của chúng tôi.

8. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin Người dùng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Cymart tại địa chỉ công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xử lý các phản ánh này là 15 ngày.

9. Điều khoản chung
Người dùng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 của Chính phủ. Theo đó, Cymart không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nhằm mục đích thông báo việc xử lý dữ liệu cá nhân cho Người dùng.
• Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa Cymart và Người dùng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
• Người dùng đã đọc kỹ, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.